Op bezoek bij zakkenrollers

woensdag 29 juli 2015

Amsterdam - Met het oog op de aanstaande Gay Pride heeft de politie woensdag 29 juli een preventieve actie gehouden in het kader van zakkenrollerij. De actie bestond uit het bezoeken van adressen waarvan het het vermoeden bestond dat daar - bij de politie bekende - zakkenrollers zouden kunnen verblijven.

?Evenementen zijn geliefd bij zakkenrollers. Het is gezellig druk in de staden mensen staan dicht op elkaar?, zegt commissaris Marjolein Smit. ?Dit is deideale situatie voor zakkenrollers om vaak ongemerkt hun slag te slaan en ervervolgens ongezien vandoor te gaan. Zakkenrollerij heeft tijdens de Gay Prideeen hoge prioriteit bij de politie. Daarom zetten wij samen met onze partnersalles op alles om de strijd met zakkenrollers aan te gaan.?

Woensdagochtend heeft de politie een aantal adressen bezocht waarvan hetvermoeden bestond dat daar - bij de politie bekende - zakkenrollers zoudenkunnen verblijven. Bij de bewoners werd een waarschuwend signaal afgegeven. Ookde vreemdenlingenpolitie was bij de bezoeken aanwezig. Zij controleerdenlegitimatiebewijzen op echtheid. De gemeente Amsterdam assisteerde bij debezoeken en controleerde of er mogelijk sprake is van woonfraude en of deaanwezige bewoners wel stonden ingeschreven op het betreffende adres. In n vande woningen verbleef een groep vanvijtien personen. Veertien van hen hebbenantecedenten op het gebied van zakkenrollerij, winkeldiefstal en bedelen. Zijwaren daar rechtmatig, maar agenten hebben wel een waarschuwend signaalafgegeven, namen genoteerd en aangegeven tijdens de Gay Pride extra alert tezijn op zakkenrollers. De gemeente bekijkt momenteel welkehandhavingsmaatregelen genomen moeten worden.

Ook bezoekers kunnen met een aantal simpele maatregelen zorgen dat de kansdat zij gerold worden verkleind wordt. Om hen ervan bewust te maken dat zij metdure telefoons rondlopen en daarmee een gewild doelwit kunnen zijn voorzakkenrollers, vragen gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en politie aandachtvoor de campagne ?Ben jij het waard om beroofd te worden?. Onder andere viaposters in horecagelegenheden wordt de campagne onder de aandacht gebracht.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Zaandam | 112 alarmeringen Zaandam | Goedkoop Tanken in Zaandam | Supermarkten in Zaandam | Weerbericht Zaandam