Sterke daling high impact crimes in de eenheid Amsterdam

donderdag 18 september 2014

Amsterdam - In de eenheid Amsterdam daalde het totaal aantal misdrijven de eerste helft van dit jaar met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal misdrijven high impact crimes daalde sterk. Ook landelijk is deze trend te zien.

De grootste daling is te zien in de misdrijven die een grote impact hebben opslachtoffers, de zogenaamde high impact crimes. Hieronder vallen misdrijven alswoninginbraak, straatroof en overvallen. Deze misdrijven hebben in het hele landprioriteit.

De eerste helft van 2014 registreerde de politie Amsterdam 3245woninginbraken (inclusief pogingen). Ten opzichte van de 3894 in de eerste zesmaanden van 2013 is dit een daling van 17%. In de wintermaanden is flink ingezetop het terugdringen van woninginbraken door middel van het Donkere DagenOffensief. Met het zomeroffensief werd ingezet op het voorkomen van insluipingendoor openstaande deuren en ramen. Ook komende winter zal er een Donkere DagenOffensief zijn.

Het aantal straatroven daalde met 14%. De eerste helft van 2014 waren dit er924 terwijl dat dezelfde periode een jaar eerder nog 1069 waren.

Vooral het aantal overvallen daalde aanzienlijk. In de eerste maanden van2013 waren er 143 overvallen, dat aantal is in 2014 gedaald tot 95. Eenvermindering van 34%.

Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofdcommissaris politie Amsterdam: ?Het is goed omte zien dat de inzet van de Amsterdamse driehoek (politie, gemeente en openbaarministerie) op high impact crimes zijn vruchten afwerpt. Desalniettemin zijn weer nog niet en houden we de aandacht vast. We blijven ons gezamenlijk inspannenom het veiliger te maken.?

Opwww.politie.nlzijn de aantallen misdrijven per gemeente geplaatst.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Zaandam | 112 alarmeringen Zaandam | Goedkoop Tanken in Zaandam | Supermarkten in Zaandam | Weerbericht Zaandam